Terra Optima osnovana je 2013. godine sa vizijom podizanja savremenog zasada voća. Kao porodična kompanija iz srca Šumadije, poznatog voćarskog kraja, uzgajanje voća bio je logičan korak. S obzirom na ambicije i želju za najvišim kvalitetom, kao i neiskorišćene potencijale velikog dela Srbije, Terra Optima je donela odluku da podigne modernu plantažu za uzgajanje jabuka.

Plantaža jabuka nalazi se u regiji Sokobanja, u jugo-istočnoj Srbiji. Prelepa priroda, mala industrijska aktivnost i slaba gustina naseljenosti čine ovo okruženje veoma čistim i zdravim. Plantaža poseduje izuzetne geografske i geofizičke uslove koji pružaju mogućnost uzgajanja najkvalitetnijih sorti jabuka. Činjenica da se zasad nalazi na 400 metara nadmorske visine razlikuje ga od većine modernih zasada u Srbiji. Oslanjajući se na tehnologiju uzgajanja jabuka koja se koriste u najpoznatijoj regiji ove delatnosti na svetu, Južnom Tirolu, uz moderne sisteme protivgradne zaštite, kao i sadnice renomiranog rasadnika, opravdana su velika očekivanja.

Terra Optima danas poseduje 60 hektara poljoprivrednog zemljišta, pažljivo odabranog za potrebe uzgajanja voća. U 2016. godini ukupna površina zemljišta pod zasadom jabuke iznosi 33 hektara. Zasad jabuke opremljen je sistemom za protivgradnu zaštitu na kompletnoj površini. Takodje, ugradjen je i sistem
za navodnjavanje kap po kap koji obezbedjuje neophodne količine vode sadnicama u svakom periodu godine. Plantaža poseduje razvijenu infrastrukturu. Postoje spoljašnji i unutrašnji putevi, skladište za opremu i mehanizaciju, kancelarijski prostor i rezervoar za akumulaciju vode, a sve je pokriveno video nadzorom.

Odabir asortimenta na postojećih 33 hektara, kao i sama lokacija plantaže pruža mogućnost izvoza na veliki broj tržišta. Blizina medjunarodnog autoputa olakšava drumski saobraćaj, blizina luke Solun otvara mogućnost pokrivanja različitih tržišta brodskim saobraćajem, dok aerodrom “Konstantin Veliki” u Nišu pruža

opciju avionskog saobraćaja. Kada se svi navedeni faktori uzmu u obzir dolazi se do zaključka da je Sokobanja neiskorišćen biser srpske poljoprivrede i kao takav pleni potencijalom koji pruža.